۰۹ مهر ۱۳۹۵

قلمستان- باغ فردوس

مجموعه ی در جریان " قلمستان"  نگاهی بر فرهنگ جوانان در خیابان های شمال شهر تهران را دارد.دراین پروژه سعی بر آن است که علاوه بر نشان دادن ویژگی های آشکار این گروه در پوشش ، رفتار و نوع تفریح و... به لایه های پنهان تری ازخصوصیات این گروه مانند کنش ها ، زبان مخصوص، موسیقی و ... دست یابم.
55996